Home

Slova souznačná cvičení

SLOVA SOUZNAČNÁ - podstatná jmén

 1. Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice slov, které mají stejný nebo podobný význam. Jsou to slova souznačná
 2. Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 2: Český jazyk: Slova: Slova protikladná: 01b: 2: Český jazyk: Slova Slova nadřazená a slova podřazená.
 3. Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 2: Český jazyk: Slova: Slova protikladná: 01b: 2: Český jazyk: Slova: Slova protikladná : 02b: Zobrazena cvičení 1-2 (0 bonusová skryta).
 4. Slova souznačná, protikladná - procvičování, práce pro dvojice 1. Rozstříhejte slova. Tvořte dvojice slov podobného významu. špunt lano chichotat kluk provaz nos mnoho dělat brečet hoch pracovat málo hodně čuník trochu prase smát se zátka frňák plakat 2. Rozstříhej slova. Tvoř dvojice slov opačného významu
 5. Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených slov, slov příbuzných a kořenů slov. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová ČJ - slova protikladná, souznačná.doc URBÁNKOVÁ, Gabriela. ČJ - slova protikladná.
 6. Máte rádi výzvy? Zkuste souhrnné cvičení zaměřené pouze na vyjmenovaná slova.. Právě vyjmenovaná slova jsou na Pravopisně.cz jednou z nejnavštěvovanějších kategorii. Jestli s nimi bojujete, tak vás odkážeme i na jejich pravidla
 7. SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ

Vyjmenovaná slova po M: Párové souhlásky uvnitř slov b - p: MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE: Párové souhlásky uvnitř slov d - t: HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ Slova opačná, souznačná, mnohoznačn. Celkový počet cvičení na Školákově: 1023----- Kromě možnosti dobrat se k požadovanému učivu přes předměty v menu si můžete vyhledat učivo k procvičování zadáním klíčových slov do formuláře níže (např. písemné násobení, vyjmenovaná slova). Hledat na Školákově: Vetřelec - pexeso - slova souznačná synonyma - slova souznačná (stejnoznačná) - slova mající zcela stejný význam (vlastní synonyma - zeměpis = geografie, přísudek = predikát, zde = tady) nebo téměř stejný význam (více či méně jemné významové nuance - např. z hlediska intenzity výrazu (křičet x volat), citového zabarvení (spinkat x chrápat. Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy. Umíme česky. Umíme anglicky. Synonyma (slova souznačná) Pexeso: 1. úroveň. SLOVA SOUZNAČNÁ - křížovka 1. SLOVA SOUZNAČNÁ - křížovka 2. SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA. SYNONYMA. SYNONYMA - pexeso 1. SYNONYMA - pexeso 2. SYNONYMA - křížovka. ANTONYMA - hledání dvojic na rychlost. ANTONYMA - pexeso 1. ANTONYMA - pexeso 2. SYNONYMA, HOMONYMA - 5 cvičení

Seznam cvičení

 1. 3. cvičení - slova souznačná jsou slova stejného, nebo podobného významu; vybírejte pouze slova z řad vyjmenovaných slov po B, L, M pracovní listy z matematiky pokyny k jednotlivým cvičením jsou zadány v pracovním list
 2. To psisko mi nesmí na oči! Ty můj pejsánku. Hafan je to! Čokl! Nemluv tak, je to pes. Aneb jak do slov vstupují emoce. A mění neutrální slova na ta lichotná a hanlivá. Znáte to. Někdy se zdravě naštveme, někdy lítostivě rozněžníme. Odráží se to i na slovech, která si bereme do úst. Slova neutrální
 3. Mezi slova, která NEPATŘÍ k vyjmenovaným slovům, ale často u lidí vzbuzují pochybnosti o správnosti i/y, patří i podstatná jména lišej(kožní onemocnění), ližiny( dřevěné/ kovové trámce k posouvání těžkých břemen) a sloveso lísat se. U těchto slov a slov
 4. SLOVA SOUZNAČNÁ - SYNONYMA = slova, která mají podobný nebo stejný význam. DÍVKA - DĚVČE - HOLKA. CHLAPEC - HOCH - KLUK. UČEBNICE - str. 31 (Přečti text vedle chlapce. Vyhledej slova souznačná - synonyma. Ústně.) ONLINE CVIČENÍ ZDE (Vyber si jakákoliv dvě cvičení - po rozkliknutí celkem 6 sloupečků.

Vyjmenovaná slova - procvičování . Domů Větné rozbory Význam slova Synonyma, antonyma, homonyma 2. Synonyma, antonyma, homonyma 2 . 12 úloh | Typ cvičení Kvíz / test. Dokažte nám, že skvěle ovládáte určování synonym, antonym a homonym. Připravili jsme pro vám nový test s 12 úkoly. Spustit kvíz. Seznam cvičení => Najdi synonyma (stejná slova) Vyber z nabídky správné řešení. Kontrola . OK. VÝZNAM SLOVA- SLOVA PROTIKLADNÁ, SOUZNAČNÁ. Nadále procvičujeme slova protikladná. Dnes doděláme cvičení z učebnice a pracovního sešitu. Pojďme na to! Připravte si: učebnici jazyka českého, fólii, psací potřeby, pracovní sešit a sešit na psaní. Uč. 23(24)/ cv. 1 a) - vyhledejte slova s opačným významem. Čteme. Cvičení je vhodné pro žáky s odlišným mateřským jazykem i další děti, které mohou mít z nejrůznějších důvodů obtíže právě v této oblasti jazyka. Cvičení má tři obtížnosti. Čtenář vybírá slova souznačná/synonyma, protikladná/antonyma a slova která k sobě významově patří

Slova souznačná. Najdi dvojice slov souznačnýc Slova souznačná (synonyma) Slova jednoznačná a mnohoznačná / vícevýznamová. Homonyma pravá a nepravá (homofona a homografa) Významový okruh slova / významové pole slova. Slova s citovým zabarvením (slova lichotná / mazlivá a slova hanlivá), slova bez citového zabarvení. Slova spisovná a nespisovn

ČJ - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená

Vyjmenovaná slova po Z - umíme česky; Vyjmenovaná slova - mix - umíme česky; Vyjmenovaná slova - okhelp; Vyjmenovaná slova - chytáky - okhelp; Vyjmenovaná slova - chytáky - okhelp; Vyjmenovaná slova - čeština diktáty; Vyjmenovaná slova - vyber si cvičení - pravopisně; Vyjmenovaná slova - různá. pexeso - slova souznačná : Oceán: - přiřadí správně slova stejného anebo podobného významu a slova významu opačného - rozpozná a uvede více významů u známých slov: Přehled cvičení. Kontakt Mgr. Jana Zapletalová ZŠ Plumlov janazap@volny.cz. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání ČJ - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. obdob

Nauka o slově - výklad + 9 testových otázek; Slova protikladná (opačného významu) 1. cvičení - spojuj slova opačného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK; 2. cvičení; Slova souznačná (stejného nebo podobného významu) 1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHEC Pracovní list je určen k procvičení slov vícevýznamových. Je zpracován v obrázkové formě a vede žáka k větší samostatnosti při hledání jiných významů mnohoznačných slov. List je možné použít k procvičování nebo k výuce nového učiva. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. ČJ - význam slov - slova souznačná - PS str. 26 cvičení 3 a 4 - učebnice str. 38 cvičení 1, 2, 3 - ústně + žlutá tabulka do sešitu - diktát - učebnice str. 31 cvičení 6 b) - uděláme společně při on-line hodině - nahraď vhodně podtržená slova. M - rozklad dvojciferného čísl počet slabik ve slově (5 cvičení) slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazen.

Vyjmenovaná slova - souhrnné pravopisné cvičení

 1. Cvičení. Nauka o slově - výklad + 9 testových otázek. Slova protikladná (opačného významu) 1. cvičení - spojuj slova opačného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK. 2. cvičení. Slova souznačná (stejného nebo podobného významu) 1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko.
 2. VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty: VYJMENOVANÁ SLOVA PO M - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty: VYJMENOVANÁ SLOVA PO P - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktát
 3. Zopakujeme si slova souznačná v učebnici na str. 38 cv. 5 přečtěte si, co říká Agáta a pak kamarádka. Jakými názvy pojmenovávají slova: máma, mluvit, ušpiněný? Toto jsou slova SOUZNAČNÁ :-) Ve cv. 2 jsou 4 sloupečky, v každém sloupečku je 1 slovo, které tam nepatří
 4. ce . slova nadřazená - ke slovu jablku je slovo nadřazené ovoce . slova podřazená - ke slovu ovoce je slovo podřazené jablk
 5. Zopakujeme si a procvičíme význam slov, přidáme slova příbuzná. 1) Slova v závorce nahrazujeme slovy podobného významu: cvičení 2) Doplňujeme slova stejného nebo podobného významu: cvičení 3) Doplňujeme slova souznačná: cvičení 4) Doplňujeme slova..

Ve cvičení 3 postupuj dle algoritmu psaní koncovek u podstatných jmen: Tzn. 1. Najdu podstatné jméno. 2. Určím rod daného podst. jm., 3. PĚTIMINUTOVKA:slova jednoznačná a mnohoznačná, slova souznačná - stejného, podobného významu, slova opačného významu - protikladná.. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Synonyma, antonyma a homonyma - Synonyma = slova souznačná • slova hodně blízkého podobného významu • nestejně znějí, jsou různých základů Příklady • dům, budova, stavení,.. 1. slova nadřazená - Vezmeme například ryby a obilí (a k nim ukážu slova podřazená v bodě 2.) 2. slova podřazená - Pro nadřazené slovo ryba např. pstruh, pro obilí pak slovo žito. Mohu zařadit i další druhy ryb nebo obilovin, takže ve slovech podřazených jsou uvedeny jednotlivé druhy ryb a obilí i) Doplníme neúplná slova ve větách: cvičení i) Doplníme neúplná slova ve slovních spojeních: cvičení. 3. Vyjmenovaná slova po M a) Řada vyjmenovaných slov po M: cvičení b) Vyjmenovaná slova po M doplňujeme do vět: cvičení c) Píšeme slova souznačná s í, í /y, ý po M: cvičení d) Zdůvodňujeme pravopis a. Se žáky 2. a 3. ročníku se věnujeme úvodu do významu slov. Poznáváme slova nadřazená, podřazená a souřadná. Upřesníme si, co jsou slova protikladná a souznačná. Zmíníme se o slovech mnohoznačných a citově zabarvených. Při tomto mluvnickém vstupu se snažíme rozšiřovat slovní zásobu druháků a třeťáků, upřesňovat významy méně známých slov

Stavba slova - předložka x předpona, pravopis (ě-je) 23.10.2011 20:08. Procvičování pravopisu bě/bje, pě/pje, vě/vjě (5 cvičení) Předpona nebo předložka? Do prvního okénka napiš, je-li část v závorce předpona nebo předložka. Do druhého okénka pak napiš správně bez závorky. Až budeš mít hotovo, stiskni KONTROLA Slova souznačná - ústně cvičení 2 str. 44. Vyjmenovaná slova po L - slyšet, mlýn, blýskat se - přečíst str. 48 cv. 1,2,3 - významy slov. PS Vyjmenovaná slova hravě - str. 4, cvičení 5 - vypracovat. PS Čtení s porozuměním - str. 10 číst, 11 -vypracovat ČJ - Na rozcvičku si vyplňte jako opakování v PS cvičení 3/11 (Martin W. ho má hotové, napíše do školního sešitu odpovědi na cvičení 4 a 5 a 6/12 a 13 v učebnici. Stačí jen slova, nemusíš psát celé věty) Otevřete učebnici strana 19 a zopakujte poučku o významu slov ve žlutém rámečku. Slova souznačná=synonym

Synonyma, homonyma skolaposkole

 1. - slova příbuzná - PEXESO - P-S-V - slova mnohoznačná - slova nadřazená, podřazená I - slova nadřazená, podřazená II - slova nadřazená, podřazená III - slova souznačná - PEXESO - slova souznačná / SYNONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA / II - slova citově zabarvená - slova citově.
 2. tištěný pracovní list - ve cvičení 1 škrtáš slova, která nepatří do skupiny a dopíšeš slovo nadřazené, ve cv. 2 píšeš slova ze slabik a pak podtrhuješ dvojslabičná s tříslabičná slova; Matematika. učebnice str. 2 - stále opakujeme počítání do 20, už umíš počítat bez pomůcek a nápovědy? Čla
 3. 13.01.2019 21:40 Přehledy. Významy slov - přehled k vytištění. Cvičení Slova protikladná (opačného významu) 1. cvičení - spojuj slova opačného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK. 2. cvičení. Slova souznačná (stejného nebo podobného významu

Luštěnky Český jazyk 3

 1. Languages Online - Matching Game - Sweb.cz zpĚ
 2. Synonyma - slova souznačná: - slova, která různě znějí, mají stejný nebo podobný význam - např. chlapec - hoch, běžet - utíkat . Homonyma - slova souzvučná - slova mají stejnou zvukovou podobu (stejně znějí), ale mají zcela odlišný význam a někdy i původ - mezi významy homonym neexistuje vztah, jde o náhodnou shodu.
 3. Slova souznačná a protikladná. ČJ/Š - nalepte nebo opište přílohu, učte se podle ní a doplň slova. ČJ/D - učeb. str. 11/2 - pošlete na opravu. ČJ/PS str. 8/1, 1a, 1b, 1c - pošlete na opravu. 9.11. Matematika. M/Š - nalepte nebo opište poslanou přílohu Porovnávání číse
 4. Souznačná slova_pracovní list. Základní pojmy: Souznačná slova . Vyjmenovaná slova po B. Základní pojmy: Vyjmenovaná slova po B. hodnocení lekce . Práce s textem. Základní pojmy: Pohádka O zmrzlinové chaloupce . Shoda přísudku s podmětem - cvičení - vypracovala Mgr. M. Indrová.
Český jazyk 3

Tvrdé a měkké souhlásky v pohádkách www.cram.com/flashcards/games/jewel/tvrde-a-mekke-souhlasky-v-pohadkach-6247398 Tvrdé a měkké souhlásky v živočišné. Nedílnou součástí jsou slohová cvičení. Učivo českého jazyka je propojeno především s prvoukou, ale i s ostatními předměty. V obou samostatně prodejných sešitech naleznete klíče ke cvičením. Význam slov - slova souznačná; Význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná. Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná Slova souznačná, mnohoznačná a protikladná Slova citově zabarvená Zábavná cvičebnice volně navazuje na úspěšné publikace Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině a Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému měsíci Čt:učebnice matematiky strana 15/95 dokonči v sešitě M - Š, dokonči cvičení 6/2 v pracovním sešitu vlastivědy, čtenářský deník. Pá: Písemné práce na další týden : Pondělí: ČJ - slova souznačná, protikladná, jednoznačná, mnohoznačná. Úterý: M - písemné sčítání a odčítán

Všechna cvičení

V knize najdete: • hravá cvičení zaměřená na: * slova významem nadřazená, podřazená a souřadná * slova souznačná, mnohoznačná a protikladná * slova citově zabarvená • klíč k řešení • a mnoho veselých ilustrací (slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, slova souznačná, mnohoznačná a protikladná. Pondělí 9. 11. ČJ: U s. 22-23 slova souznačná cv. 1-3 ústně, pak dvojce slov ze cv. 2 a 3 napsat do sešitu ČJ-ML, poslat foto S/N. Čítanka s. 35- číst a odpovídat na otázky M: U s. 34 cv. 4 - 4 sloupečky přepsat do sešitu M-Š, poslat foto. U s. 35 cv. 6, 7 ústně. AJ: opakovat slovíčka 7. lekce, číst a překládat str 18/

Zapiš do sešitu ČJ - Slova souznačná jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam (pěkný, krásný, hezký) ČJ nově str. str. 23, str. 24/1, str. 24/2 - napište do sešitu. Čítanka str. 34 - 35 23-dic-2017 - Alice Mašková descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest Zvládni to na jedničku, potom přejdi na další cvičení! Papír, opiš z učebnice 35/5b, 35/6 - pouze vypiš neúplná slova!!! https://skolakov.eu ČJ - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov. Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených slov, slov příbuzných a kořenů slov 4) Doplňujeme slova souznačná: cvičení. 5) Zapisujeme slova protikladná: cvičení. 6) K řadě slov přiřadíme slovo nadřazené: cvičení. 7) Doplňujeme i, í, y, ý. Ke každému řádku doplníme slovo nadřazené: cvičení. 8) Doplňujeme názvy osob, živočichů a věcí v množném čísle: cvičení. 9) Píšeme příbuzná.

Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Čtenář vybírá slova souznačná/synonyma, protikladná/antonyma a slova která k sobě významově patří. Cvičení sice správnost řešení vyhodnocuje, ale spolupráce s trenérem je výhodou a celkově efektivnější → ČJ - Opakování - slova podřazená, nadřazená. PS str. 15/1 - dle zadání + slova podřazená seřaď podle abecedy a zapiš je do sešitu ČJ - D. Nezapomeň napsat datum, stránku a cvičení Čj - procvičovali jsme vyjmenovaná slova po b - učebnice str.32/ cv.3, PS Hravá vyjmenovaná slova - str.2, str.3 / cv. 1 a 2, Dú - PL str. 24 / cv. 2 - prosím poslat M - dále procvičovat sčítání a odčítání zpaměti, tentokrát s přechodem desítky - učebnice - str. 36 a 37/ cv. 12 a 17 na fólii, cv. 15 a 19 - opět z. Abeceda - různá cvičení - Školákov; Doplň chybějící písmeno - Čeština hrou; Seřaď slova dle abecedy - Čeština hrou; Seřaď slova dle abecedy - Online cvičení; Párové souhlásky na konci slov. Obrázky se zdůvodněním P x B - Školákov; P x B - Ryšavá; P x B - školička6; P x B - Online cvičení

Tvar slova, nebo příbuzné slovo? Vydáno dne 04.11.2013 od Jana Skřivánková. Dnešní článek je určen především pro rodiče, sourozence nebo i učitele mladších žáků, seznamuje je s rozdílem mezi tvary téhož slova a slovy příbuznými Slova souznačná Slova hodně blízkého významu Nestejně znějí, jsou různých základů dům, budova, stavení, barák, chalupa vesnice, ves, dědina Synonyma Slova protikladn 4. Napiš slova protikladná (opozita ) - když nevíš, koukni se do pomocníčka. tma - dole - kyselé - mladý - smutný - táta - 5. Napiš slova souznačná (synonyma) - když nevíš, koukni se do pomocníčka. chlapec - otec - kráčet - blýskat se - brečet - smát se - 6. Procvičuj - zkopíruj si odkaz, je tam sposta cvičení decký výzkum přinesl nové ob vy. Ob. hni dev. tkrát hřišt str. 16/ 1, 2 slova souznačná (jsou si podobná významem, SYNONYMA) Český jazyk učebnice POZOR!!! Některé děti mají staré vydání učebnice, některé nové vydání. Budu psát vždy obě varianty. Určitě zjistíte, která učebnice je ta vaše. starší vydání učebnice: str. 24/ 2, 3 (Napiš slova protikladná do školního.

odkaz na cviČenÍ panÍ uČitelky j.zapletalovÉ: test1 test2. test3 test 4 : vÝznam slov: slova nadŘazenÁ, podŘazenÁ : opvk : odkaz na vyvozenÍ. cvičení p.uč.ryšavé. zŠ bratří Čapků. ŠkolÁkov. on-line cviČenÍ : opozita (slova opaČnÉho vÝznamu) slova mnohoznaČnÁ. opvk. synonyma (souznaČnÁ slova) antonyma (opozita. V souladu s RVP ZVMnožství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, které rozvíjejí představivost žákůPracovní sešit rozšiřuje a upevňuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 3Učivo je probíráno hravou a zábavnou formouV pracovním sešitu najdeme množství deskových her, vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem grafomotoriky a.

Vyjmenovaná slova : Významy slov : Kartičky se slovy - slova protikladná Metodický postup, tisk - slova nadřazená, podřazená a souřadná Metodický postup, tisk - slova protikladná - slova souznačná - slova nadřazená Metodický postup, tisk - slova nadřazená, podřazená a souřadná - význam slov Metodický postup, tis a) 1. cvičení - doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě b) 2. cvičení - spojujeme vhodné dvojice c) 3. cvičení - doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje,... Synonyma, homonyma skolaposkole. SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení Synonyma (slova souznačná) Jsou slova se stejným nebo podobným významem. Vyskytují se u různých slovních druhů. Např. dům - stavení, krásný - hezký, běžet - utíkat, snadno online cvičení (41%) slohové práce (15%) diktáty (8%) recitace básní.

slova; 8/10 Slovo je základní jednotka? lexikální; skladebná; tvaroslovná; pravopisná; 9/10 Homonyma jsou slova? souznačná; mnohoznačná; jednoznačná; souzvučná; 10/10 Dvojice slov černý - bílý jsou? antonyma; kalambúry; synonyma; metafor

21. Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma ..

- Slova protikladná, slova souznačná- Slohová cvičení - popis. MATEMATIKA. Opakování jednotlivých prostředí Hejného metody, prohlubování znalostí:- Krokování, parketování, hadi, výstaviště, násobilkové čtverce. Písemné sčítání. Geometrie - rýsování do čtvercové sít ČJ pracovní sešit str. 16/1 (děti napíší levou část cvičení do sešitu - přeloží si stránku jako v sešitě z matematiky a potom spojí slova souznačná. Do učebnice cvičení nedělají!!! Vážení rodiče, musím trochu upravit organizační část online výuky 2 OPAKOVÁN ZE 7. R OčNÍKU Procvičujte si učivo na www.skolasnadhledem.cz Nakladatelství Fraus 2019 www.fraus.cz 2. umělecké dílo, (zvl. hud.) skladba, 3. zast. školní (celohodinová) klasifikovaná písemná práce ukládan Čj - připomenutí DÚ - PS hnědý - str. 35/1 - modrá slova, slova protikladná, zelená slova, slova souznačná. Růžovou pastelkou podtrhnout slova trojslabičná a do sešitu ČJ 2 napsat odpověď na otázku: Kolik slov trojslabičných je ve cvičení V učebnici na straně 28 si ústně splň cvičení 21,22,23. 3. V pracovním sešitě na straně 28 doplň celou stranu a ověř si, jak učivu rozumíš. Slova souznačná a protikladná-opakování (slova souznačná jinak vypadají,ale mají stejný nebo podobný význam) Pracovní sešit str. 17 . MATEMATIKA

Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma a homonyma. V první části testu uveďte synonyma (slova souznačná), v druhé části uveďte antonyma (slova opačného významu) a na závěr napište příklady homonym (slova souzvučná - mají stejnou podobu, ale jiný význam).. Význam slov - tes Slova souznačná 1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHEC

Slova souznačná (synonyma) = slova se stejným nebo podobným významem Učebnice str. 44 VIDEOKONFERENCE V 8:45 ÚTERÝ 10. 11. Učebnice str. 48 přečíst Pracovní sešit str. 28/ cvičení 1, 2 VIDEOKONFERENCE V 8:45 STŘEDA 11. 11. Učebnice str. 49 Pracovní sešit str. 28/3 VIDEOKONFERENCE Z ANGLIČTINY V 11:30 ČTVRTEK 12. 11. ČJ - Slova protikladná - učebnice str. 34 - cvičení udělej ústně a křížovku na fólii Pracovní sešit str. 24 Čtení - Přísloví o zvířatech str. 36 Psaní str. 18 M - str. 42, potom vyzkoušej Sudoku ze str. 44: Čtvrtek: ČJ - Slova souznačná - učebnice str. 35 - projít ústně, pracovní sešit str. 2 cvičení 3- spoj čarou slova souznačná-synonyma ČESKÝ JAZYK (ČTENÍ) Pracovní čítanka- s. 22 a 23 - přečtěte si básničku Ukolébavka od Daniely Fischerové z knížky Milion melounů Český jazyk - slova protikladná - slova která mají opačný význam. Naučit děti poučku a říct slovo protikladné. str. 37 cv. 3, 4,5 Cvičení 3 do sešitu domácí úkoly ( s myškou) a poslat. Slova souznačná - slova, která mají stejný, nebo podobný význam. Naučit poučku a uvést slova souznačná. 38 cv. 3,4,5 - cvičení 3- vybarvi slova souřadná stejnými barvami. Synonyma-slova souznačná To jsou slova podobného nebo stejného významu. Například: jídlo-potrava, děvče-dívka, hodně-mnoho. Pracovní sešit - stránka 17 - cvičení 2 - nahraď vyznačená slova slovy souznačnými (synonymi). Přísloví přepiš s nahrazeným.

ČJ - opakování slova souznačná, kontrola a oprava diktátu. po třídě rozmístěná slova chlapec, dívka, hora, křičet. děti hledají, napíší do sůoupečku a připíší k nim alespoň 1 slovo souznačné. PS 23 - celá, 24/ 2. M - rozcvička do čtverečkovaného sešitu, černý pasažér. hra bindo - první herní deska v PS. Antonyma = slova opačná, opozita. Jsou to slova s významem opačným. Většina slov antonyma nemá. /Příklad: bílý - černý, blahobyt - bída, suchý - mokrý, nad - pod,/ Homonyma = slova souzvučná. Jsou to slova, která stejně znějí, ale význam mají různý. Jejich zvuková i písemná shoda je jen náhodná

Synonyma (slova souznačná) (1

Žák přepisuje a řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Autor Mgr. Romana Nečasová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák se naučí vyjmenovaná slova po V a Z včetně slov příbuzných. Třída 3. - 5 ČJ - slova souznačná - uč. str. 38, ústně cv. 2, cv. 3 jsme nejprve udělali ústně, potom napsali do sešitu ČJ2, PS str. 30 luštili jsme křížovku- cv. 9. M - PS str. 24 cv. 5 (číslo hned před a hned za jsme si řekli ústně, do osy jsme vyznačili celou desítku před a za, str. 25 cv. 7, UČ str. 34 - nadpis do ŠS: SLOVA SOUZNAČNÁ + žlutý rámeček ; 34/1 ústně ; 34/2 na F ; 34/3 napsat do ŠS - prosím ofotit a poslat ke kontrole . 23. 10. PS str. 23 celá . PL JEŽEK - v rámci výtvarné výchovy vybarvit ☺ PÍS str. 13 - prosím ofotit a poslat . 22. 10 Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, souznačná, mnohoznačná a protikladná, slova citově zabarvená. Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná Slova souznačná, mnohoznačná a protikladn.. slova souznačná - slova stejného významu - holka, děvče, dívka slova protikladná - mají jeden význam - dům, Katka, savci Vypiš z článku Pyšná sestra str.18/cv.1 - 3 jednoznačná slova a 3 mnohoznačná a z cvičení str.18/cv.2 vypiš slova mnohoznačná. Vytvoř věty se slovem oko str.18/cv.3. Doplň k slovům.

Online testy český jazyk, slovní zásob

Ohebná slova mění svůj tvar, ohýbají se. Můžeme také říct, že v různých větách má jedno a to samé slovo různé tvary podle toho, jak je v dané větě potřeba. Neříkáme přeci, že jsme viděli pes, tomu pes jsme hodili klacek a pes jsme honili, když nám utekl. Slovo pes v různých kontextech ohýbáme, měníme jeho tvar Čtení - str. 23 - Dušičky a Těžký dohovor + cvičení vpravo na stránce a tajenka dole. DÚ - str. 24 -25 Stvoření světa a člověka , ústně vypracuj cvičení A,B na str. 24. Podívej se na film Stvoření světa a srovnej jednotlivé dny ve filmu a v čítance. Učivo 2. 11. 2020. Stavba slova - předpona, kořen, přípona slova hrabě a kníže, slova poupě, doupě, koště a vole Podstatné jméno dítě skloňujeme podle vzoru kuře pouze v jednotném čísle, v množném čísle je toto slovo rodu ženského. Bereme si domů čítanku - Četba na známky !!

PL 2 - cvičení 7 - kontrola DÚ SLOVA SOUZNAČNÁ - jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam. Příklady synonym: Fotbal . x PS str. 25 - dnes poznáš slova, kterým se říká slova souznačná (synonyma). Jsou to slova, která mají stejný nebo podobný význam. Např. kopaná - fotbal, podnos - tác, potrava - jídlo, vládce - král. Ve 2. cvičení nahraď slova v závorkách slovem stejného nebo podobného významu Základní škola Morkovice, příspěvková organizace, 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany Internet: www.zsmorkovice.cz | e-mail: skola@zsmorkovice.cz | telefon: 573 370 023 Správce systému: Mgr. Radek Strnadel S dotazy, připomínkami a náměty se obracejte na kontaktní e-mail: radek.strnadel@zsmorkovice.cz Do systému distanční výuky Základní školy Morkovice patří. Dechová a rytmická cvičení. Dramatizace - drobné dramatické výstupy. Situace reálného života. Vypravování. Správné sezení, držení těla, držení psacích potřeb, sklon sešitu. Psaní písmen, slov, vět a číslic. Úprava zápisu. Kontrola vlastního projevu. Stylizace a kompozice. Popis jednoduchého předmětu a činnosti ČJ - uč. str. 31, cv. 1 - Do sešitu ČJ 1 napište datum, nadpis Nářadí a na nový řádek vypište ze cvičení tučně vytištěná slova. Cv. 2, 3 - ústně (online) - PS - str. 20, cv. 4 - samostatn

DOPORUČENO K PROCVIČOVÁNÍ :: Tygrici-z-1-

= slova souznačná slova se stejným nebo podobným významem (př.: pěkný = hezký) Často se liší určitým významovým odstínem > nelze je vždy zaměnit (př.: dobrý člověk - chutný dort slova na slova nadřazená, podřazená, souřadná, na slova, která si jsou významem podobná, protikladná, souznačná, příbuzná (stavba slova). Dále rozlišují slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená cvičení: . nábytek - _židle, stůl, křeslo_____ Kartičky - slova nadřazená a podřazená . Kartičky se laminují. - rozděl si stránku v ČJ-Š na 2 sloupce: tato uvedená slova roztřiď - první sloupec budou slova s předponami OB a V, např. ob je t, v je m, v je zd (píšeme JE) a druhý sloupec budou slova, kde je E ukryto v KOŘENU slova, např. ob ě d, ob ě ť, ob ě h (píšeme Ě)

Doplnění učiva - Základní škola Lučany nad NisouABECEDA PÍSMENO AČeský jazyk :: Mgr-Mgr-martin-polach
 • Kvalitni djembe.
 • Fotogalerie schodiště.
 • Holandské copy brno.
 • Obec sázava eu.
 • Raiders cepice.
 • Liga mistrů uefa 2004/05.
 • Testovací jízda volkswagen.
 • Vysvětlit synonymum.
 • David pastrňák zranění.
 • Lepidlo na plasty.
 • Truman capote literárně historický kontext.
 • Tapety ikea.
 • Lillehammer 1994.
 • Bilkovina ve vajicku.
 • Central powers of ww1.
 • Michael dudikoff.
 • Příšerky sro party central.
 • Vesničko má středisková obsah.
 • Bundestagu.
 • Jake pojisteni pro psa.
 • Hnojivo na ptačí zob.
 • Appaloosa store.
 • Hanna maria karty.
 • Michelin crossclimate .
 • Nejlepší 3d filmy 2018.
 • Obrázky hezký den.
 • Oběť války.
 • Kamenné žehrovice starostka.
 • Namaluj a hádej.
 • Střední škola cestovní ruch hradec králové.
 • Vr video online.
 • Perseus postavy.
 • Merry christmas preklad.
 • Hrad lásky 2002 online.
 • Tukové bulky na obličeji.
 • Central powers of ww1.
 • Protiplesnova dieta.
 • Paralelní zapojení výpočet proudu.
 • Roy orbison oh pretty woman.
 • Slova začínající na r.
 • Carrie kirsten miss.