Home

Metafora metonymie

Metonymie - Wikipedi

Mezi další obrazná pojmenování patří metonymie. Pojem řadíme do tropů. Pochází z latinského slova denominatio a doslova znamená přejmenování. Na rozdíl od metafory, která vzniká na základě vnější podobnosti, metonymie spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti. Řekneme-li Ten řízek s kaší v rohu chce platit. Metonymie. Literatura / M. Definice. Jedná se o přenesené pojmenování na základě vnitřní souvislosti. S metonymií úzce souvisí synekdocha, kdy je částí označen celek (Vrátil se pod rodnou střechu). Je potřeba dávat pozor, aby nedošlo k záměně za metaforu, u té se jedná o vnější podobnost. Metafora - 39 553. Slovo metafora pochází z řeckého translatio a doslova znamená přenesení. Jedná se o jazykovou a rétorickou literární konstrukci, která spočívá v přenesení významu na základě vnější podobnosti. Jak metaforu poznáme? Představme si, že v daném jazyce má každý předmět své pojmenování - označujeme ho konkrétním slovem

Metafora, metonymie, synekdocha 2 skolaposkole

Metonymie nebo metafora; Česky jazyk metafora; Metafora metonymie; Metafora x metonymie? Škola jako metafora; Metafora pro slovo - noha/nožička; Metafora, alegorie a symbol: název uměl. děl; Literatura - metafora; Rozdíl mezi metaforou a metonymií; Symbol, metafora; Nj - rozhovor s metaforami; Co znamená metafora vět Metafora - podobnost - mandle - v krku, plod; kočička - malé kočka, květ jívy. Patří sem i lidová rčení - hořký pláč, hrom bije, jaro přichází. Metonymie - vnitřní souvislost - číst Jiráska (knihu od Jiráska), králík - kožešina na rozdíl od zvířete králíka), sníst talíř polévky (obsah) atd Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio - doslova přenesení, v dnes archaické češtině se označovala jako přenáška) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti.Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět Dobrý den prosím vás co je to metafora metonomie a hononyma nemohl\a bys te me to někdo stručně a jasně napsat moc prosím zítra z toho píšeme test předem moc děkuji. Metonymie spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě souvislosti, nikoliv však podobnosti označovaných objektů (denotátů).. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Rozdíl mezi metaforou a metonymií - Rozdíl Mezi - 202

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Metafora, metonymie, synekdocha Čeština ø 62.4% / 5874 × vyzkoušeno; Literární teorie II Literatura ø 57.2% / 12824 × vyzkoušeno; Literární pojmy I. Literatura ø 74.6% / 2421 × vyzkoušeno;.
 3. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Žák si prostřednictvím prezentace osvojuje pojmy metafora a metonymie, učit se je prakticky rozlišovat v konkrétních jazykových situacích a tím rozvíjí svůj jazykový cit a představivost
 4. Metafora označuje přenesené pojmenování, které se tvoří na základě podobnosti. Metafory se často využívají v poezii nebo v rétorice. Příklady použití. Jeho vystoupení bylo třešničkou na dortu. Pak přišel zlatý hřeb večera. Nezvládl být hlavou rodiny. Původ slova. Z řeckého metaforá (přenesení). Dělení slova.

Metafora, metonymie, synekdocha 2 Literatura ø 64.9% / 6565 × vyzkoušeno; Synonyma Čeština ø 94.9% / 13845 × vyzkoušeno; obohacování slovní zásoby Čeština ø 76.5% / 7739 × vyzkoušeno; Literární pojmy I. Literatura ø 74.6% / 2421 × vyzkoušeno; Přísloví a rčení. V umeleckých textoch metonymia taktiež ako metafora je používaná originálnym spôsobom, čím vyzdvihuje estetiku textu. Synekdocha je považovaná za druh metonymie. Ide o pomenovanie celku len jednou jeho časťou, napríklad: popýtal ju o ruku, sála sa rozosmiala, zjedol celý tanier

metonymie = záměna stejně jako metafora se zakládá na využití konotovaných významů, jde však o vztah souvislosti hovorová metonymie: např. pije už třetí sklenici, čte Jiráska na základě souvislosti místní, časové, způsobové, příčinnostní hrnec vře, 2. 2. jsou Hromnice, má dobré oči, jdu na Čapk Existuje i přenos označení na jiný objekt na základě vnější podobnosti, takové přenesení se nazývá metafora. Přenos významu z části na celek nebo z celku na část téhož objektu se nazývá synekdocha, je to druh metonymie. Kde se s metonymií setkáme? A. Poezie. S pojmem metonymie se můžeme setkat v poezii Tematický okruh : Přenesení významu slov - metafora, metonymie Očekávaný výstup : Procvičování učiva o významu slov Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut

je toto metafora nebo metonymie? Vypuď strach z mysli Vítr v plachtách doplněno 27. 09. 13 21: 16: prosím ještě lehčí krok. Děkujidoplněno 27. 09 Metafora a metonymie nejsou jenom ozvláštnění básnického jazyka. Jsou součástí našeho každodenního jazyka. Chceme-li dát žákům trochu nahlédnout do toho, jak se přenášejí významy za pomoci metafory a metonymie, můžeme jim to ukázat na mnohoznačných slovech -Q o cc -o N CD CD CD E O CD CD U) o CO > c: CD o c: O z -Q o o E E E o > E . Created Date: 1/26/2017 8:22:53 A

Co jsou Obrazná pojmenování v užším smyslu? (metafora

 1. Metonymia je druh trópu.Je to prenesenie významu zo slova východzieho na cieľové na základe vecnej, logickej alebo vnútornej súvislosti. Synekdocha je druh metonymie.. Príklad. zámena príčiny a účink
 2. metafora- přenesené pojmenování na základě podrobností hlava (těla) hlava (motoru) metonymie-přenesené pojmenování na základě vnitřních souvislost
 3. Obrazná pojmenování v užším smyslu neboli tropy jsou založeny na přenášení významu. Jejich podstatou je mnohoznačnost slov. Při tvorbě obrazných pojmenování básník nevytváří zcela nové prvky, ale spíše nově a neotřele kombinuje prvky staré. Přímá pojmenování určitých jevů přenáší na jevy jiné, a tak toto pojmenování významově posouvá
 4. Metafora vs Metonymy. Jelikož metafora a metonymie jsou součástí anglického slovníku, který matou mnoho lidí, pojďme se podívat na rozdíl mezi metaforou a metonymií. Zmatek obvykle nastává kvůli skutečnosti, že lidé si často tato dvě slova vyměňují. Oba jsou často používány, jeden je přidružený a druhý nahrazuje.
 5. Metafora, metonymie Metonymie spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti než podobnosti označovaných objektů (denotátů). Přenesení na základě vnější podobnosti se nazývá metafora. Přenos významu z části na celek nebo z celku na část téhož objektu se nazývá synekdocha.

Napoleonovy bitvy je metonymie, ozna čen í jiných proher t ímto slovem je ji ž navazuj ící metafora se sklonem k apelativizaci . [editovat] Metonymick á apelativizace Etymologick á metonymie je jiný n ázev pro metonymickou apelativizaci (zobecn ění), tedy přenesen í vlastn ích jmen na obecn é ozna čen í osob a v ěcí metafora - metonymie - termíny - synonyma - antonyma - homonyma - 2. Které slovo je nevýstižnějším synonymem k slovu (zakroužkujte): oddaný - poddaný, prodaný, věrný, zdárný, důvěřivý adaptovat se - změnit se, přizpůsobit se, rozhodnout se pracný - náročný, pracovitý, těžký, úmorn metafora / metonymie / personifikace epiteton/ b) smutné křoví je metafora / metonymie / personifikace epiteton/ c) dužina vzduchu je metafora / metonymie / personifikace epiteton/ ano spíše ano spíše ne ne Vrženo na břeh srdce se zmítá a lape po tobě Lásko. mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 1 (hlasujte pro) mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 2 (hlasujte pro) metafora, metonymie, synekdocha. slova nadŘazenÁ, podŘazenÁ, souŘadnÁ.

Obrazná pojmenování: Metonymie - Pravopisně

 1. metafora, přenesení významu na základě vnější podobnosti: počítačová myš. metonymie , přenesení významu na základě věcné souvislosti : čtu metonymii , vlastně článek o metonymii v encyklopedii
 2. - METONYMIE tvrdá měna - METONYMIE tvrdá droga - METONYMIE Usnul tvrdým spánkem. - METONYMIE Díval se na mě s kamenným výrazem v obličeji. - METAFORA Má kamenné srdce. - METONYMIE Maso jsem dlouho pekla, a přesto je na kámen. - METAFORA O své ženě nehezky říkal, že je jeho kámen na krku
 3. Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu
 4. Stejně jako ostatní tropy spočívá metonymie v užití nějakého jazykového prostředku v přeneseném významu.V tomto případě jde přitom o přenesení na základě věcné souvislosti (obecněji ale také můžeme říci, že je v případě metonymie význam přenesen na základě jakékoliv jiné souvislosti, než je podobnost - v takovém případě by se jednalo o metaforu)

Metafora znamená v podstatě nějaké přirovnání. Jde o jazykový útvar, který spadá spíše do umělecké literatury. S určitými, obvykle zažitými metaforami se však běžně setkáváme i v běžné mluvě či poezii.Metafora je přenesení významu na základě nějaké podobnosti, ať již objektivní, tak i subjektivně posouzené · metafora - přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti. a) klasická metafora: moře problémů, letěl do školy, vodotrysk noci. b) personifikace (zosobnění, přenesení vlastnosti živé bytosti na věc): slunce se smálo, tráva si šeptala. c) synestezie (smíšení počitků): cítí hudbu, její hlas von METAFORA = obrazné vyjádření; užívá se v literatuře = přenášení významu na základě vnější podobnosti = v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnost

Nauka o slovní zásoběKapka štěstí metafora | viladomyveleslavin

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Máj (8) (Karel Hynek Mácha) - • napsal Karel Hynek Mácha, vydal Československý spisovatel v Praze roku 1987 jako svou 5525. publikaci, páté samostatné vydání v ČS, 64 stran • lyricko-epická romantická báseň,.. jednotky vytvo řené pomocí metafory a metonymie, u kterých je vytvo řena podrobná sémantická analýza. Cílem této práce je nejd říve vysv ětlení pojm ů argot, metafora, metonymie a následn ě popis procesu sémantických zm ěn u metaforických a metonymických výraz ů v sou časném argotu pa řížských p ředm ěstí. Metafora - přenesení významu na základě vnější podobnosti Personifikace - vlastnost nebo činnost živých bytostí je přenesena na neživé věci Oxymóron - spojuje slova, která se vzájemně vylučují ( viz Máchův Máj ) Metonymie - přenesení významu na základě vnitřní souvislost 7) Metafora - Vodník (ale kůra srdce tvého ničím neobměkla!) 8) Metonymie - Vodník (Mladosti mé jarý štěp přelomil jsi v půli.) 9) Personifikace - Vodník (Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají.) 10) Přirovnání - Vodník (v sukničku jako z vodních perel, nechoď, dceruško, k vodě ven.

Metonymie - Češtinaveslovníku

Metonymie spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti než podobnosti označovaných objektů . Přenesení na základě vnější podobnosti se nazývá metafora. Přenos významu z části na celek nebo z celku na část téhož objektu se nazývá synekdocha, metonymii se typově podobá Ve třetí epizodě #napotítku David rozebírá použití metonymie a synekdochy. Stránky #napotítku: www.napotitku.cz Kamera a střih: Daniel Zezula Moderuje: David.. Metafora je trope nebo postava řeči ve kterém je implicitní srovnání mezi dvěma na rozdíl od věcí, které ve skutečnosti mají něco společného. Metafora vyjadřuje neznámé (na ráz), pokud jde o známé (dále jen vozidla). Když Neil Young zpívá, Láska je růže, slovo růže je vozidlo pro termín láska, tenor Metafora a metonymie ve vývoji ruské poezie - Mgr. Jakub Kostelník, Ph.D. Mgr. Jakub Kostelník, Ph.D. Diplomová práce Metafora a metonymie ve vývoji ruské poezie Metaphor and metonymie under the Russian poetry development Poznámky ke vztahu metonymie, synekdochy a metafory Do těsných souvislostí, anebo do vzájemně se vylučujících pozic byly stavěny nejen metafora a přirovnání,1 ale také metafora a metonymie (řec. metónymie, lat. dominatio, angl. metonymy, fr. métonymie, něm. Metonymie, rus à pol. metonymia), popř. metafora a synekdocha (řec

ramena - metafora, hřebeni - metafora, Smetanu - metonymie, zuby - metafora, čele - metafora, alzhei‑ mera - metonymie, sladkosti - metonymie, kohouta - metafora; 7. a) Londýnská věž a zvon Řeknou-li angličané Big Ben, mysl. Metafora a metonymie v angličtině a dělitelnost v matematice Dobrý den,potřebovala bych poradit, jak poznám v angličtině metaforu a metonymie (nejlépe i s příkladem, pokud toho nechci příliš)A poté, ještě pomoci přijít na řešení příkladu z matiky, zítra z toho píšu písemku a nechápu to.příklad: Součin dvou čísel je 640 a největší společný dělitel je 8

Metafora - jak ji poznat a využívat Pravopisně

 1. Metonymie. Ke slovu metonymie evidujeme 20 synonym. Synonyma k metonymie: přenos významu na základě věcné souvislost
 2. a) vztah příčiny a působení: např. autor místo díla (číst Jiráska // Jiráskovy knihy), původce místo předmětu (jezdit fordem // automobilem značky Ford) n. m. mytologické (propadnout bohům // podlehnout moci bohů);b) vztah nádoby a obsahu (nádoba může místem a časem, stejně tak obsah osobami a věcmi): nádoba namísto obsahu (vypít sklenici // vodu ve sklenici.
 3. Metafora a metonymie . Podívejme se na srovnání metonymy a metafory. Nyní budeme hovořit o zcela odlišných cestách, které mají výrazné rozdíly, i když mezi nimi existuje hodně společného. Zvažte koncept metafory. Metafora, podobně jako metonymie, vytváří související vztahy mezi objekty (objekty, věcmi), ale tato.
 4. Metafora je třeba: Moje dívka je jak růžička.. Hodnotit. 10.01.2008. vojta. váhající slunce - o jakou metaforu se jedná? metafora je na základě vnějsí podobnosti naoproti tomu metonymie je na základě vnitřní podobnosti, a to je rozdil. Hodnotit. 03.01.2008. chytrák. to byla spíš hyperbola kosaku.. %) metafora..třeba.
 5. Metafora, jejíž pojmenování etymologicky pochází ze starořeckého μεταφορά s významem 'přenesení', je v rétorice jedním z tropů (obratů), u kterého dochází k náhradě přímého, vlastního pojmenování pojmenováním nevlastním na základě podobnosti jejich významů (substituční teorie). Spíše se ale zdá, že u této sémantické figury dochází.
 6. Metonymie, jazykověda přenesení významu na základě věcné souvislosti: čtu metonymii, vlastně článek o metonymii v encyklopedii.Viz též metafora, synekdocha

Metafora - příklad

Metonymie = pojmenování nějakého prvku názvem jiného prvku na základ ěúzké souvislosti vnit řní ( nap ř. vztah části a celku, p říčiny a ú činku, formy a látky, v ěci a jejího místa apod.) J.Voskovec a J.Werich Stoprocentní muži 1) Nám žena každá ráda hodí r ůži Protože my jsme stoprocentní muži Synekdocha je druh metonymie a na první pohled by se mohlo zdát, že mezi oběma tropy není žádný rozdíl. Drobnou odlišnost zde ale přece jen najdeme (viz níže). Synekdocha je, stručně řečeno, záměna části a celku, při které je důležitá kvantitativní souvislost

Metafora, personifikace, epiteton, metonymie | Můj život

Uvedete prosím dva příklady metonomie a - Odpovědi

Nechci ti nic říkat, ale řekla bych, že Říkal jsem to tisíckrát!, čekám tu už 100 let.. není metonymie, ale hyperbola (metafora, metonymie, epiteton, personifikace, apostrofa, citově zabarvená slova) Opakování z minulé hodiny: Líčení = citově zabarvený popis= umělecký popis - subjektivně zabarvený, lyrický popis - popis z osobního pohledu autora, do kterého vkládá vlastní pocity a postoj 4 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury je vydáván v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

metafora metonymie metafora metonymie metafora metonymie V řeznictvíjsem koupila paštiku. Vytrhli mu mandle. Vždyť sis ustřihla celý pramen vlasů! metafora metonymie metafora metonymie metafora metonymie Zas na sebe štěkají, kéž by se zvládli dohodnout bez hádky. Zboží nám tu ležína skladě už tři týdny Diplomová práce Metafora a metonymie v hudebních pasážích vybraných textů Josefa Škvoreckého ukazuje, jak se jazzová inspirace promítá do autorových textů na rovině metaforických výrazů. Nejprve na základě širšího interdisciplinárního kontextu podává přehled možných průniků obou druhů umění, literatury a hudby Homér, Libico Maraja, Junior, 80 stran ILLIAS - Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma,. Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio - doslova přenesení) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti. čelo posteleOd metafory se odlišuje metonymie, což je přenášení významu na základě jiné.

The difference between metaphor and metonymy then arises, when a metaphor draws a relation between two different objects/situations/persons for better understanding. For instance, if one says he is the office clown, it does not literally mean that this individual dresses up like a clown and comes to entertain everyone in the office.It simply means that this individual has a great sense of. Metafora vs. Metonymy Metafora a metonymie jsou podobné v různých aspektech, ale hlavní rozdíl spočívá v tom, že pokud metafora nahrazuje koncept jinou, metonymie vybírá související termín. Takže pokud je metafora nahrazena, metonymy je pro asociace. Například věta on je tygr ve třídě je Metonymy works by the contiguity (association) between two concepts, whereas the term metaphor is based upon their analogous similarity. When people use metonymy, they do not typically wish to transfer qualities from one referent to another as they do with metaphor. There is nothing press-like about reporters or crown-like about a monarch, but the press and the crown are both common. Metafora, metonymie, synekdocha - procvičování: 1) Sál rázem ztichl. 2) Strávil jsem u babičky tři neděle. 3) Zajíc se chytil do oka. 4) V uchu mám kladívko, třmínek a kovadlinku. 5) Mám v knihovně celého Čapka. 6) Měl plavý vlas. 7) V koruně stromu jsem objevila ptačí hnízdo. 8) Kadeřnice ho ostříhala na ježka

Metafora - Wikipedi

PPT - SLOVA JEDNOZNAČNÁ SLOVA MNOHOZNAČNÁ PowerPointPPT - 34

Metafora a metonymie v hudebních pasážích vybraných textů Josefa Škvoreckého Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby. přenášením slovního významu (metafora, metonymie), spojováním slov v sousloví (základní škola, oxid uhličitý, psací stroj), přejímáním slov z cizích jazyků (displej, ofsajd, magistrála), přejímáním slov ze slangu (matika, tělák), z nářečí (veselka) Metafora: Duše se nevzchopí, šelest ohýbá záclony. Personifikace: Ozvěna dí Metonymie: Vyndej zobák z mého srdce. Přirovnání: Jako ďábel na bělostných ňadrech Pallas Athéné. Apostrofa: Chudáku, tvůj Bůh ti v zpěvu posílá Přímá řeč: však havran děl: Už víckrát ne

JC - zájmena - doplníte další slovní druhy, určitě znáte. JC - změna slovního významu - metafora, metonymie, synekdocha, litotes, eufemismus, dysfemismus. Pro získání řešení a e-learningu klikněte na registrovat. Přihlásit se do E-learningu. E-mail: Heslo: Přihlásit se: Přihlásit se přes Faceboo METAFORA Metafora je přenesení významu na základě vnější podobnosti (zuby pily, jazyk boty). METONYMIE Metonymie na základě vnitřní souvislosti, k jejímu pochopení musíme znát kontext (západ - děj, pak světová strana, pekařství - děj, prodejna,. Archaismy, epiteton, metafora, metonymie, heroizace hrdiny; Psán daktylským hexametrem, chronologicky, i když chybí začátek a konec války; Spád děje je zpomalován rozsáhlými popisy a výčty (např. vojska) Zachycuje pouze 51 dní války. Scéna s Trojským koněm v původním díle není; Často líčeno velmi emotivně, bez nadhled

co je to metafora, metonomie a hononyma? Odpovědi

Rčení: charakteristika člověka | Mluvím taky českyPPT - Slovo a jeho význam PaedDr

METAFORA - přenesení významu na základě vnější skutečnosti. METONYMIE - přenesení významu na základě vnitřní souvislosti. SYNEKDOCHA - nahrazení celku za část nebo části za celek. PERSONIFIKACE - polidštění, přenesení lidských vlastností na zvířata či neživé věci. PŘIROVNÁNÍ - chytrý, jako sov Slova jednoznačná a mnohoznačná metafora, metonymie, personifikace, synonyma, antonyma, homonyma, slova nadřazená a podřazená termíny 55. Tvoření slov slova přechýlená, --icí x -ící, slova složen 2. metafora - na základě podobnosti kočička - květ jívy - hebkost jako srst kočky, stolička - zub atd. déšť bubnuje, jaro přichází = personifikace 3. metonymie - na základě věcné souvislosti - Praha vítá hosty (její obyvatelé vítají hosty), číst Jiráska (jeho knihu) atd Poznámky o metonymii. Pavel Trost [Články] Заметки о метонимии / Quelques remarques sur la métonymie. I. О metonymii bylo nedávno napsáno: [1] Metonymie je svou podstatou něco docela jiného než metafora, slovo se při metonymii nepřenáší, nýbrž se ho užívá ve vlastním významu o tom, co je jeden ze znaků věci, která se má zvláštním způsobem. - Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace - Motiv: nález otce - Hlavní téma: snaha Faethóna dokázat, že je synem boh • Metafora je přenesení významu na základě podobnosti (většinou vnější podobnosti, to znamená podobnost ve velikosti, tvaru, barvě). ouplné lůny krásná tvář • Metonymie je obrazné pojmenování, které je založeno na přenášení významu na základě vnitřní souvislosti. dívčina krásná, anjel padl

 • Tyflologie.
 • Spád dešťového potrubí.
 • Von stauffenberga.
 • Kov s nejvyšší teplotou tání.
 • Zszitomirska. bakalari. cz.
 • Šachové figurky harry potter.
 • Android tv recenze.
 • Marshallův plán.
 • Nestovice v lete.
 • Infinity germany.
 • Pulrocni miminko place ze spani.
 • Trnovník akát list.
 • Calypso 480 sc polsko.
 • Doxycyklin lidé také hledají.
 • Proč rodiče týrají své děti.
 • Postele jednolůžko.
 • Vtipy o řediteli školy.
 • Pravidla karetní hry.
 • Italská liga.
 • Nejtěžší hádanka na internetu.
 • Bek josef.
 • Relaxační cvičení pro seniory.
 • Čistokrevný pes.
 • Vzory anděl.
 • Vepřové žebírko po uhersku.
 • Fallout 4 pc console commands.
 • Fourierova transformace matlab.
 • Boxy pro hlodavce.
 • Odvoz suti hradec králové.
 • Stresni box g3.
 • Free 8bf plugins download.
 • Sanační režim.
 • Srovnání hokejových hřišť nhl a iihf.
 • Buchenwald kniha.
 • Halloween výzdoba.
 • Randstad holding.
 • Superb 3u4.
 • Doprovod na gynekologii.
 • Obrázek otevřená kniha.
 • Jay and silent bob.
 • New holland akce.